Pimpinan dan Staf

Dr. Resty Jayanti Fakhlina, S.Sos., M.A

NIP: 198601102015032005
Golongan: III/c (Penata)
Jabatan/ Tugas : Lektor Mata Kuliah Ilmu Perpustakaan, pada Fakultas Adab dan Humaniora UIN Imam Bonjol Padang/ Kepala UPT Perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang

Rusdin Zebua, S.IP

NIP: 197306062005011006
Golongan: III/c (Penata)
Jabatan/Tugas: Pustakawan Muda/ Koordinator Bid. Layanan Pemustaka dan Literasi Informasi (Bimbingan Pemustaka)

Nasrul Makdis, S.IP.,MA

NIP: 197705062009011009
Golongan: III/c (Penata)
Jabatan/Tugas: Pustakawan Muda/ Koordinator Bidang Teknis Pengembangan dan Kerjasama (Penelitian & Pengabdian)

Drs.Bustanul Syukri,MA

NIP: 196612011994031003
Golongan : IV/b (Pembina Tk.I)
Jabatan/Tugas : Pustakawan Madya/ Koordinator Bidang Teknologi Informasi

Armen,S.Sos.,S.IPI

NIP: 197303102003121004
Golongan: III/d (Penata Tk.I)
Jabatan/ Tugas : Pustakawan Muda/Staf Bidang Layanan Sirkulasi (Ketua Kelompok Jabatan Fungsional)

Zulfitri, S.Ag.,MA

NIP : 197107011997032003
Golongan : IV/c (Pembina Utama Muda ) 
Jabatan/Tugas : Pustakawan Madya/Staf Bidang Layanan Referensi

Delvalina, S.IP

NIP: 197908292009012008
Golongan: III/c (Penata)
Jabatan/Tugas: Pustakawan Muda/Ruang Baca Fak. Adab & Humaniora

Muhammad Rasyid,A.Md

Jabatan/Tugas: Ruang Baca Fak. Dakwah & Ilmu Komunikasi

Sukirwan Arwan, S.IP

NIP: 19711225200101001
Golongan: III/b (Penata Muda Tk.I)
Jabatan/Tugas: Pustakawan Ahli Pertama/ Ruang Baca Fak. Ushuluddin & Studi Agama

Umi Salamah,A.Md

NIP: 196801011994032005
Golongan: III/d (Penata Tk.I)
Jabatan/Tugas: Pustakawan Penyelia/Ruang Baca Fak. Syariah

Amhar, A.MA.,S.Pd.I

NIP: 197112122002121001
Golongan: III/c (Penata)
Jabatan/Tugas: Pustakawan Muda/ Ruang Baca Fak. Sains & Teknologi

Ratnawita,SIP

NIP: 197406122005012009
Golongan: III/d (Penata Tk.I)
Jabatan/Tugas: Pustakawan Muda / Ruang Baca Fak. Ekonomi & Bisnis Islam

Ahmad Eskha, S.Ag

NIP: 197011111998031003
Golongan:IV/a (Pembina)
Jabatan/Tugas : Pustakawan Ahli Madya/ Ruang Baca Fak. Tarbiyah & Keguruan

Eviendrita, S.IP

NIP: 19700202007012026
Golongan: III/c (Penata)
Jabatan/Tugas: Pustakawan Muda/ Staf Bidang Pusat Riset Pascasarjana

Fatimah, S.IP

NIP: 197305312007012013
Golongan: III/c (Penata)
Jabatan/Tugas: Pustakawan Muda/ Staf Bidang Pusat Riset Pascasarjana

Lusi Ismail,SIP

NIP: 197801172005012005
Golongan:III/d (Penata Tk.I)
Jabatan/Tugas: Pustakawan Muda/ Staf Bidang Kerjasama

Dra.Husnah

NIP: 196407051994032002
Golongan: IV/b (Pembina Tk.I)
Jabatan/ Tugas : Pustakawan Madya/ Staf Bidang Pengembangan dan Pengolahan

Murnahayati,SIP

NIP: 196711251990032002
Golongan:III/d (Penata Tk.I)
Jabatan/Tugas : Pustakawan Muda/ Staf Bidang Pengembangan dan Pengolahan

Evalina,A.Md

NIP: 197309162009012001
Golongan: III/a (Penata Muda)
Jabatan/Tugas: Pustakawan Mahir/ Staf Bidang Pengembangan dan Pengolahan

Yendri, S.Sos.,S.IPI

NIP : 196508021994031003
Golongan : IV/a (Pembina)
Jabatan/ Tugas : Pustakawan Madya/ Staf Bidang Pemeliharaan dan Pelestarian

Maizi Latifa, S.Hum

NIP: 199405072020122029
Golongan: III/a (Penata Muda)
Jabatan/Tugas: Pustakawan Ahli Pertama/ Staf Bidang Repository Digital dan Sosial Media

Astri Sekar Sari, S.Kom

Jabatan/Tugas: Staf Bidang Jaringan dan Sistim Informasi

Rini Masri,A.Md.,S.A.P

Jabatan/Tugas: Staf Bidang Administrasi dan Tata Usaha